Wij hebben de CO-certificering binnen

Niemeijer Installatietechniek heeft de CO-certificering binnen! Deze certificering is specifiek gericht op installatiebedrijven en richt zich op het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen en verbrandingsluchttoevoeren. Met deze certificering voldoen we nu officieel aan de wettelijke vereisten van de Gasketelwet. We zijn trots dat we aan deze verplichting voldoen en zo een bijdrage leveren aan het voorkomen van ongelukken door koolmonoxide.

Gasketelwet
Op 1 april 2023 is de Gasketelwet in werking getreden. Vanaf dat moment mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingstoestellen. Die bedrijven moeten beschikken over een bedrijfscertificaat en de monteurs over het certificaat Vakmanschap CO. Alleen met deze certificering mogen installatiebedrijven en monteurs gasverbrandingsinstallaties plaatsen, onderhouden of repareren.

Waarom de Gasketelwet?
De Gasketelwet is het resultaat van nieuwe inzichten over de gevaren van koolmonoxide. In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Daaruit bleek dat veel koolmonoxide-incidenten veroorzaakt werden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige monteurs. Ook werd duidelijk dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv-installaties. Om de branche te professionaliseren, de veiligheid verder te waarborgen en het aantal ongelukken met koolmonoxide terug te dringen, heeft de Rijksoverheid besloten certificeringen verplicht te stellen.